DIE DOELGERIGTE LEWE – Rick Warren –

WAT OP AARDE DOEN EK NOU EINTLIK HIER?

” Wie op sy rykdom staatmaak, kom tot ‘n val;

wie reg doen, floreer soos groen blare aan ‘n boom”

Spr11:28

” Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in God stel,

die mens vir wie die Here ‘n veilige vesting is;

so iemand is soos ‘n boom

wat by water geplant is

en sy wortels na die stroom toe uitstoot,

nie die hitte voel as dit kom nie

en altyd groen blare het;

‘n droë jaar raak hom nie

en hy hou nie op om vrugte te dra nie”

Jes17:7-8

Share this postLeave a Reply

FORGOT PASSWORD ?
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.